اخبار گروه عمران

اخبار گروه عمران (242)

قابل توجه دانشجویان محترم:
تاریخ تحویل پروژه های بتن، فولاد ، راه ، پروژه تخصصی و کارآموزی برای دانشجویانی که در نیمسال اول 93-94 انتخاب واحد نموده اند 16/3/94 می باشد. تاریخ مصاحبه از طریق سایت توسط اساتید محترم متعاقبا اعلام میگردد.
در صورت عدم تحویل پروژه، تاریخ تحویل بعدی 20/4/94  بوده که موجب کسر نمره نهایی خواهد شد.
لازم به ذکر است که در صورت درخواست تمدید بعد از شروع امتحانات ترم جاری، نیمسال تابستان جهت انتخاب واحد مجدد و تمدید منظور می شود.

1- ساعت 9/30 صبح روز دوشنبه 94/03/04 امتحان آزمایشگاه مصالح ساختمانی آقای مهندس هاشمی ، آقاي مهندس زارع پور ،آقای مهندس اسلام زاده

2- ساعت 11/30 صبح روز دوشنبه 94/03/04 امتحان آزمایشگاه تکنولوژی بتن آقاي دکتر دشتی

3- ساعت 12/30 روز دوشنبه 94/03/04 امتحان آزمایشگاه مکانیک خاک سرکار خانم دکتر دهقان

اخرین مهلت تحویل گزارشات روز امتحان می باشد.

دانشجویان گرامی برای پیش ثبت نام دروس انتخابی نیم سال تابستان 94-93 تا تاریخ 94/2/4 به گروه مراجعه نمایید لازم به ذکر است در این ترم مجموع تعداد واحد های انتخابی 10 واحد و برای دانشجویان فارغ التحصیل 12 واحد می باشد.

امتحان بخشهای اول و دوم پروژه بتن نیمسال دوم استاد میرجلیلی؛ ساعت ۱۲ دوشنبه یازدهم خرداد در محل سالن امتحانات مهندسی برگزار می شود. امتحان بصورت جزوه بسته و شامل مباحث بارگذاری و تحلیل تقریبی پروژه بتن می باشد. امتحان بخش سوم ( مدلسازی تحلیل و طراحی با نرم افزار)‌ بصورت عملی؛ ساعت 12 دوشنبه شانزدهم شهریور در سایت کامپیوتر گروه (کلاس 603 ساختمان ولیعصر) برگزار می شود. مصاحبه نهایی پروژه برای دانشجویانی که مشکل فارغ التحصیلی دارند؛ دوشنبه شانزدهم شهریورماه) و برای مابقی دانشجویان؛ در مهرماه و آبان ماه دوشنبه ها ساعت 12 می باشد

insta            Telegram