اخبار گروه عمران

اخبار گروه عمران (247)

                                        برنامه آزمایشگاه مکانیک خاک نیم­سال اول 96-95
گروه 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1

شماره گروه

ردیف

تعیین درصد رطوبت

دانه بندی با الک

تعیین درصد رطوبت

دانه بندی با الک

تعیین درصد رطوبت

دانه بندی با الک

تعیین درصد رطوبت

دانه بندی با الک

1
تراکم خاک تعیین چگالی ذرات خاک تعیین حدروانی و خمیری دانه بندی با هیدرومتری 2
تعیین حدروانی و خمیری تعیین تراکم صحرایی دانه بندی با هیدرومتری تعیین چگالی ذرات خاک 3
تعیین تراکم صحرایی دانه بندی با هیدرومتری تراکم خاک تعیین حدروانی و خمیری 4
تعیین چگالی ذرات خاک تعیین حدروانی و خمیری تعیین تراکم صحرایی تراکم خاک 5
دانه بندی با هیدرومتری تراکم خاک تعیین چگالی ذرات خاک تعیین تراکم صحرایی 6

 

کلاس توجیهی پروژه بتن دکتر دهقان  چهارشنبه 1395/8/12 ساعت 15/30

دانشجوی گرامی آقای احمد خادم به علت حد نصاب نرسیدن درس معادلات دیفرانسیل این درس باید از انتخاب واحد شما حذف گردد لطفا به گروه مراجعه نمایید

کلاس های آزمایشگاه مکانیک خاک امروز شنبه 8/1 برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

کلاس های مکانیک خاک خانم دکتر دهقان در روز شنبه 8/1 تشکیل نمی گردد.

دانشجویانی که در ترم جاری  اصول مهندسی سد را اخذ نموده اند برای مطالعه سرفصل دروس و تهیه کتاب تاتاریخ 1395/8/5 با استاد دهقان  هماهنگ نمایید.

کلاس توجیهی پروژه فولاد استاد سید ابراهیمی چهارشنبه 1395/8/5 ساعت 10/3 در ساختمان ولی عصر برگزار می گردد

دانشجویان گرامی کلاس هیدرولوژی به چهارشنبه ساعت 10-8 و کلاس 616 انتقال داده شد

اولین جلسه کلاس توجیهی پروژه بتن دکتر دشتی شنبه 1395/7/17 ساعت 12 در کلاس 602 برگزار می گردد

دانشجویان گرامی

کلاس های زیر به علت عدم حد نصاب حذف و ادغام   شده است دانشجویان نامبرده به گروه مراجعه نمایند.

مهندسی زلزله با مشخصه 10041 - --  محمد زکریا محمدی

مهندسی پی با مشخصه 10111 --- سید هادی هاشمی

هیدرولیک  10091 ---  مهدی حاج محمدی - مظاهر دهقانی زاده - حسام ساکت - محمد میرشکاری

اقتصاد مهندسی 10047 --- عماد زید آبادی

روشهای ساختمان 10072 -- محمد جلیل حاجی رضایی- مجتبی دهقانی -- سید مجتبی میر جعفری

مصالح ساختمانی 10099--- محمد دهقان - سید محمد ضیا کاشانی

مصالح ساختمانی 10098 -

 

insta            Telegram            Telegram