اخبار گروه عمران

اخبار گروه عمران (248)

قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مکانیک خاک ، امتحان کتبی این درس ، روز چهارشنبه 1395/6/10 ساعت 8 صبح ، در آزمایشگاه خاک گروه عمران برگزار میگردد. شرکت کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

ضمنا جزوه این درس در دفتر فنی آریا سپهر موجود است.

دانشجویان گرامی

چهارشنبه 1395/05/27 ساعت  14 مصاحبه پروژه بتن  دکتر هادی دهقان

دانشجویان گرامی که پروژه و کار آموزی را با استاد خانم دهقان اخذ نموده اند جهت تعیین تکلیف شنبه  1395/05/23  ساعت 8/30 به دفتر گروه  مراجعه نمایید.

احسان نشاسته گر

عارف دشتی

لمیر عباس نیک بخش

امتحان مجدد آزمايشگاه مقاومت مصالح در ساعت 18 روز دوشنبه 18/05/1395 در محل آزمايشگاه و بصورت كتبي برگزار ميگردد،آخرين مهلت تحويل گزارشات آزمايشگاه در ساعت امتحان ميباشد.

مصاحبه پروژه بتن دکتر دشتی 1395/05/04 ساعت 13 برگزار می گردد

کلاس توجیهی پروژه فولاد استاد سید ابراهیمی چهارشنبه 1395/05/06 ساعت 12 ساختمان دکتر سلطانی برگزار می گردد

اولین جلسه پروژه بتن آقای دکتر دشتی روز دوشنبه 95/05/04 ساعت 12 در ساختمان فنی و مهندسی کلاس 212 برگزار خواهد شد حضور دانشجویان با یک پلان ستون گذاری با حد اقل 6 دهانه الزامی است

کلاس توجیهی پروژه بتن دکتر هادی دهقان منشادی سه شنبه 1395/04/29 ساعت 17/30الی 18 در طبقه دوم ساختمان دکتر سلطانی برگزار می گردد.

دانشجویان گرامی امتحان پروژه ساعت 9 صبح 1395/04/26 در سالن اجتماعات فنی مهندسی برگزار می گردد (موارد امتحان بارگزاری -۰ تحلیل تقریبی - طراحی دستی )

دانشجویان گرامی  مشخصه های زیر به علت عدم حد نصاب حذف گردید لطفا به سایت مراجعه نمایید

مشخصه 10000 سمینار روش تحقیق

مشخصه 10028 روش اجرایی ساختمان

مشخصه 10032 مدیریت ماشین آلات ساخت

مشخصه 10031 مدیریت مالی و حسابداری پروژه

مشخصه 10015 آزمایشگاه هیدرولیک

مشخصه 10004 ادغان با مشخصه 10007

insta            Telegram            Telegram