اخبار انتخاب واحد (30)

قابل توجه كليه دانشجويان محترم

انتخاب واحد اينترنتي براي كليه ورودي ها تا تاريخ  95/7/1 تمديد گرديد.

                                                                                                                  اداره برنامه ريزي آموزش

بخشنامه  جديد ترم تابستان در خصوص ميهمان شدن را مي توانيد از لينك زير  مشاهده نماييد.

گردش كار و فرم ميهماني ترم تابستان را از فايل پيوست مشاهده نماييد.

جهت مشاهده بخشنامه جديد ترم تابستان فايل پيوست را دانلود كنيد.

 

ضمنا تقويم آموزشي نيمسال تابستان در صفحه اول سايت، قسمت تقويم آموزشي قابل مشاهده مي باشد.

قابل توجه دانشجويان و اساتيد محترم:

 با توجه به انجام فريضه نماز، كليه كلاسهاي ساعت 14-12

از ساعت  13-11:30 تشكيل مي گردد.

 

  اداره برنامه ريزي آموزش

بسمه تعالي

ضمن تبريك سال نو به اطلاع كليه اساتيد و دانشجويان محترم مي رساند ، هفته جاري (95/1/14 الي 95/1/20) هفته زوج مي باشد.

insta            Telegram            Telegram