اخبار اداره ثبت نام و پذیرش (9)

ثبت نام انتخاب رشته مرحله تكميل ظرفيت بهمن ماه مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامي از ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ، ۲۳ دي ماه آغاز مي شود. اين ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۹ دي ماه ادامه خواهد داشت.
معاون آموزش و امور تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي اضافه كرد: داوطلباني كه در آزمون دكتري تخصصي سال ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامي شركت نموده و دعوت به مصاحبه شده اند مي توانند در رشته / گرايشي كه مصاحبه شده اند حداكثر ۲۰ محل دانشگاهي را انتخاب نمايند. هيچ يك از پذيرفته شدگان مراحل قبلي ازمون دكتري تخصصي ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامي كه در واحدهاي دانشگاهي محل پذيرش قبلي خود ثبت نام نموده اند ، مجاز به شركت در اين مرحله از تكميل ظرفيت نخواهند بود.
حسين زاده يادآور شد: داوطلباني كه در جلسه آزمون كارشناسي ارشد سال ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامي شركت نموده اند مي توانند متناسب با مجموعه امتحاني خود حداكثر تا ۲۰ رشته/محل را انتخاب نمايند. هيچ يك از پذيرفته شدگان مراحل قبلي آزمون كارشناسي ارشد سال ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامي كه در واحدهاي دانشگاهي محل پذيرش قبلي خود ثبت نام نموده‌اند مجاز به شركت در اين مرحله از تكميل ظرفيت نسيتند.
وي افزود: همچنين داوطلبان كارشناسي ارشد كه در جلسه آزمون كارشناسي ارشد سال ۹۵ دانشگاه آزاد شركت كرده بودند مي توانند متناسب با مجموعه آزمون‌هاي خود حداقل ۲۰ رشته را در تكميل ظرفيت انتخاب كنند. بديهي است هيچ كدام از پذيرفته شدگان مراحل قبلي آزمون كارشناسي ارشد سال ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامي كه در واحد دانشگاهي ثبت نام كرده اند، مجاز به شركت در اين مرحله تكميل ظرفيت نيستند.
معاون آموزش و امور تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي اضافه كرد: متقاضيان مي توانند براي ثبت نام به سامانه اين مركز به نشاني www.azmoon.org مراجعه نمايند.
او در ادامه افزود: با توجه به محدود بودن رشته/محل هاي ارائه شده لازم است داوطلبان قبل از تهيه كارت اعتباري ثبت نام از ارائه رشته / محل مورد نظر خود اطمينان حاصل نمايند.. همچنين نتايج اين مرحله از تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد اسلامي هفته اول بهمن ماه اعلام خواهد شد .

شايان ذكر است ثبت نام تكميل ظرفيت بهمن ماه رشته هاي با آزمون سراسري ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامي ( كارداني ناپيوسته، كارشناسي پيوسته و دكتري حرفه اي ) هفته آينده آغاز خواهد شد

insta            Telegram