بنا به درخواست سازمان مرکزی مبنی بر مساعدت با دانشجویان ورودی بهمن ۹۱ و همراهی اساتید محترم، ظرفیت راهنما و مشاور اساتید زیر تا تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ به دانشجویان ورودی بهمن ۹۱ اختصاص دارد. از این رو، این دانشجویان باید تا تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ نسبت به ثبت موضوع و همچنین ثبت پروپوزال در پرتال پایان نامه های کارشناسی ارشد اقدام نمایند، در غیراینصورت ظرفیت ایجاد شده به ترتیب اولویت و بنا به نظر اساتید محترم به سایر دانشجویان (ورودی ۹۲) تعلق خواهد گرفت.

۱- پورسلمانی

۲- چنگیزی

۳- خاکسار

۴- خیرالسادات

۵- دهقانی

۶- صمدزاده

۷- کاظمی

۸- منتظرالحجه

۹- میرحسینی

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند آخرین جلسه کرکسیون طرح مرمت معماری دکتر حیدری در تاریخ ۹۴/۳/۲۸ از ساعت ۸ برگزار می گردد.

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس آسیب شناسی دکتر حیدری در مورخ ۹۴/۳/۲۴ ساعت ۸ صبح برگزار می گردد.

insta            Telegram            Telegram