اخبار دانشکده مدیریت، حسابداری و اقتصاد

اخبار دانشکده مدیریت، حسابداری و اقتصاد (3)

قابل توجه دانشجويان محترم گروه حسابداري ( مقطع كارشناسي ارشد )

به منظورآگاهي دانشجويان از ظرفيت سازماني اساتيد ( هيئت علمي ) درسال جهت اخذ كد دفاع  و به منظور انتخاب استاد راهنما ، ليست اساتيد به همراه ظرفيت سازمان براي هرسه ماه يكبار درسال  طبق جدول  زير ارائه گرديده است .

منظور از ظرفيت سازماني استاد ، تعداد دانشجوياني مي باشند كه ازسوي دانشگاه هرسه ماه يكباردرسال مي تواند براي استاد به منظور دفاع دانشجو از پايان نامه خود ،  از سازمان مركزي كد اخذ مي گردد.

  
 نام ونام خانوادگي استاد ظرفيت سازماني استاد- نفر
دكتر محمود معين الدين 10
دكتر اكرم تفتيان 5
استاد عليرضا فريماني 5       
استاد محمدعلي دهستاني 5
دكتر نسيم شاه مرادي 5
دكتر فروغ حيراني 5

كارگاه آموزش نرم افزار ره آورد نوين در ساعت 18-20 روزهاي 2شنبه و 4شنبه در سايت539 برگزار مي گردد.

طبق دستور سرکار خانم دکتر حیرانی

گروه اول

سرگروه : اقای ابوئی - فضل الله

1- خانم افشون – طیبه

2- اقای ذاکری زارچ – داود

3- اقای زارع میرک ابادی – حسین

4- اقای عزیز خانی – علی

5- اقای عسگر بیوکی – محمد

insta            Telegram            Telegram