قابل توجه دانشجويان ارشد الكترونيك ورودي93

 

آن دسته از دانشجوياني كه قصد اخذ ترم تابستان را دارند به نكات ذيل توجه نمايند:

-ترم تابستان به عنوان يك ترم مجزا محسوب شده و بنابراين دانشجو مي تواند در ترم مهر پايان نامه را اخذ نمايد.

 

- در صورتي كه واحدهاي باقيمانده شامل 6 واحد درسي و سمينار و پايان نامه باشد لازم است واحدهاي درسي در ترم تابستان و سمينار و پايان نامه در ترم مهر اخذ شود.

 

-   تصويب پروپوزال در گروه، منوط به اخذ درس روش تحقيق در ترم ماقبل مي باشد.

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی و کرکسیون درس شناخت باغهاي ايراني به صورت کارگاه در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ از صبح تا بعدازظهر برگزار میگردد.

ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات، به اطلاع مي رساند:
پيرو تصويب شوراي فرهنگي دانشگاه روز دوشنبه 1394/04/15 آغاز بكار دانشگاه ساعت 9 صبح و شروع كلاس از ساعت ۹:۳۰ در نظر گرفته شده است.

دانشجويان کارشناسی ارشد كه واحد پايان نامه را اخذ مي نمايند لازم است جهت آشنايي با مراحل گذراندن واحد پايان نامه و فرم هاي مربوط به آن به سايت دانشگاه آزاد اسلامي يزد،

لينك : فرمهاي تحصيلات تكميلي / فرمهاي مربوط به كارشناسي ارشد / فرمهاي دانشكده هنر و معماري مراجعه نمايند.

insta            Telegram            Telegram