کتب منتشر شده

کتب منتشر شده (236)

تالیف: جنتی ماروتا

ترجمه: آزاده ابویی، دکتر محمد حسین فلاح

1396           174 صفحه                200/000

محمد موسایی سنجره‌یی

1396          154 صفحه                100/000 ریال

مرجان میرجلیلی، فیروزه جلیلی،‌محمد حسن صادق زاده

1395              112 صفحه               130/000 ریال

محمد رضا شایسته- علی امام حسینی

1396    60/000 ریال   42 صفحه

تالیف محمد حامد حرزاده با نظارت و راهنمایی دکتر ابوالقاسم عاصی

1396     189 صفحه       200/000 ریال

علیرضا بلور فروش

1396       131صفحه       210/000 ریال

ابوالفضل صادقیان، زهرا موسوی

1396     160صفحه    150/000 ریال

دکتر فاطمه پیغمبری، ساره رفعت مقام، عبدالحسین علی محمدی کمال آبادی، سید محمد امین هاشمی پور، شیرین سالمی

1396      96 صفحه       100/000 ریال

تالیف: دکتر فاطمه پیغمبری، حسین صالحی، حکیمه السادات مهماندوست

1396      

تالیف: مریم نیری، رضیه السادات حسینی

1396     216 صفحه      150/000 ریال معرفی نرم‌افزار

مولف: کلاوس شواب

مترجمین: سید مجید میرحسینی، حمیده سلطانی گردفرامرزی

1396    211 صفحه     120/000 ریال

مبانی کارآفرینی

عاطفه همتی، محمد میرجلیلی، مجید اکرمی ابرقوئی

269صفحه، 40000 تومان، 1396

محمد موسایی سنجره یی

117 صفحه، 24000 تومان، 1396

insta            Telegram            Telegram