آسان نويسي در امتحات آيلتس

آسان نويسي در امتحان آيلتس

تاليف عباس خويش داري

1394 138 صفحه 100/000 ريال

گراف،‌چارت و جدول چيست

نما كلي يك پاراگراف

لغات مورد استفاده در متون IELTS

گراف هاي مقايسه اي

گراف هاي زماني

نمونه هاي از متن هاي چالشي

پاراگراف هاي حل مسئله

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram