داستانهايي از جنس مديريت

داستانهايي از جنس مديريت

محمدرضا دهقاني اشكذري، ابوالفضل راسته

1394 188 صفحه    210/000 ريال

 

 داستانهايي با موضوع:
اراده
اخلاق نيكو
آينده نگري
اشتياق
برنامه ريزي
بهره وري
بازاريابي و فروش
باور
پشتكار
تصميم گيري
تفكر
تجربه
تلاش
تغيير نگرش
توانمندسازي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram