از درس خواندن لذت ببريد

از درس خواندن لذت ببريد

مجتبي برزگر بفروئي

1394    62 صفحه   50/000 ريال

روش صحيح مطالعه

راهكارهايي براي يادسپاري بهتر مطالب در ذهن و مقابله با فراموشي

سوال هاي رايج در مطالعه

شيوه هاي علاقه مندي به مطالعه

روش هاي افزايش تمركز در مطالعه

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram