همايش ملي شيمي،‌صنايع غذايي و محيط زيست در ارتقاء كيفيت

همايش ملي شيمي،‌صنايع غذايي و محيط زيست در ارتقاء كيفيت

لاله تشكري

1394   386 صفحه     رايگان

اين كتاب حاوي چكيده مقالات ارائه شده به همايش ملي شيمي،‌صنايع غذايي و محيط زيست در ارتقاء كيفيت مي باشد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram