مجموعه چكيده مقالات چهارمين همايش ملي مهندسي نساجي، پليمر، پوشاك وطراحي پارچه و لباس

مجموعه چكيده مقالات چهارمين همايش ملي مهندسي نساجي، پليمر، پوشاك وطراحي پارچه و لباس

محمد ميرجليلي، محمدرضا احمدزاده، الناز دوشنبه پور، فرزاد جديد بنياد

1394  رايگان

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram