اصول طراحی کتاب

تألیف و تدوین: شیوا زارع
1391 120 صفحه 5500 تومان


 اصول طراحی و صفحه آرایی
 طرح ریزی اطلاعات
 حاشیه‌بندی
 شماره‌گذاری صفحه‌ها
 صفحه‌آرایی کتاب
 شکل کتابت و صفحه‌آرایی در ایران
 آشنایی با صنعت چاپ
 اندازه کتاب
 اجزای کتاب
 آینده کتاب

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram