نقد و تحليل ديوان گلچين معاني

نقد و تحليل : عظيمه حكيميان
1392 384 صفحه 12000 تومان

گلچين معاني متخلص به «گلچين» (1295- 1379 شمسي) يكي از پژوهشگران و شاعران برجسته معاصر ايران است. سبك شعر گلچين به طور كلي بازگشت ادبي به شكل تركيبي از گرايش به سبك عراقي و خراساني و تا حدودي سبك هندي است
در اين كتاب آشنا مي شويم با:
 با گلچين در گذر زمان
 تنوع مضامين در ديوان گلچين
 سبك و عوامل موثر بر آن در ديوان گلچين

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram