اقتصاد مديريت

دومينگ سالواتوره
ترجمه: رضا حسيني‌راد، حميدرضا نصيري‌زاده
1379 741 صفحه 6200 تومان

 ماهيت و محدوده اقتصاد مديريت
 تكنيك‌هاي تجزيه و تحليل، تخمين
 تجزيه و تحليل، تخمين و پيش بيني تقاضا
 تجزيه و تحليل توليد و هزينه
 ساختار بازار: رقابت انحصاري و انحصار چندجانبه فروش
 بودجه‌بندي سرمايه و مديريت بخش عمومي
 تصميم‌گيري جهت سرمايه‌گذاري در بلند مدت
 تجزيه و تحليل فايده- هزينه و مديريت بخش عمومي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram