آیین پژوهش‌های ادبی

تألیف: دكترمحمود صادق‌زاده
1388 224 صفحه 3500 تومان

 کلیّات و ادبیّات تحقیق
 توصیف و تحلیل مراحل تحقیق
 انواع شيوه‌هاي يادداشت ‌برداري
 تدوين و تنظيم پانويس و كتاب‌نامه
 چگونگي آرايش و پردازش پانويس‌ها
 بررسي نهايي و تنظيم نسخه اصلي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram