لطایف الا شارات في حقايق العبارات جلد اول- ابولقاسم قشیری

ترجمه و تحقیق: دكترسیدحمید شمع‌ریزی
1391 624 صفحه 12500 تومان

 تفسیر عرفانی سوره هاي:
 فاتحه الکتاب
 بقره
 آل عمران
 نساء
 انعام
 اعراف
 انفال

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram