صرف آسان (راهنماي صرف 9000 فعل مهم عربی)

مؤلف: غلامعلی مدیح
1389 186 صفحه 4000 تومان

فهرست مطالب موجود در این کتاب موارد ذیل می‌باشد:
 فعل و انواع آن
 جداول صرف نمونه‌ی افعال
 راهنمای صرف افعال مهم

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram