تعليم و تربيت ديني روش‌هاي تدريس و ارزشيابي

مؤلفین: دكترفاطمه بهجتي اردكاني، دكتربتول ناظمي اردكاني
1392 176 صفحه 5000 تومان

 رابطه تربيت ديني و عادت
 نقش الگو در تربيت ديني
 نقش خانواده در تربيت ديني
 نقش مدرسه در تربيت ديني
 معارف ديني مناسب كودكان
 روش‌هاي تدريس و ارزشيابي در تعليم و تربيت ديني
 روش‌هاي تدريس تعاملي
 مدل‌سازي كاوشگري

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram