كلبه آسماني

نكاتي در مورد انتخاب همسر، همسرداري و تربيت فرزند
مؤلف: محمد شريفي
1387 136 صفحه 2000 تومان

 آموزش‌هاي پيش از ازدواج
 شيوه شناختن و گزينش همسر،‌ خواستگاري
 آموزش‌هاي حين ازدواج (مهارت‌هاي دوره عقد)
 آسيب‌شناسي دوران عقد
 شيوه‌هاي تامين ابراز وجود همسر
 آموزش‌هاي پس از ازدواج
 انديشه و زمان فرزندآوري، ‌دوران بارداري
 تربيت فرزند و نيازهاي رواني، عاطفي، جسمي، ‌جنسي
 یكصد نكته و توصيه تربيتي در مورد آسيب شناسي ازدواج و خانواده

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram