اصول روانشناسی فیزیولوژیک

مؤلف: دكترفرزاد سعدلو پاریزی
1386 460 صفحه 5000 تومان

 روانشناسی زیستی چیست؟
 مقدمه‌ای بر نرون، مغز و روانشناسی زیستی
 گرسنگی و رفتارهای تغذیه‌ای
 خواب و چرخه‌های شبانه‌روزی
 رفتارهای جنسی
 یادگیری و حافظه
 اساس بیولوژیک بیماری روانی
 اثر ژنها بر چاقي
 تكامل و تمايز جنسي
 اختلالات هيجاني

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram