مجموعه مقالات حقوق نفت

دكتر محمدحسين جعفري، رضا امين پور

1395، 294ص.

تحولات تاريخي حقوق نفت

انحلال قراردادهاي نفتي و آثار آن

اصول حقوقي حاكم بر منافع مشترك نفت و گاز بين مرزي

بررسي ابعاد بيع متقابل نفتي در قراردادهاي بالادستي نفت

مالكيت منابع نفتي در حقوق داخلي و خارجي

شروط ثبات در قراردادهاي بين المللي نفتي

مشمولين تحريم ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram