آموزش مهارت هاي زندگي ويژه پايه پيش دبستاني و اول

فاطمه آبياري،‌فاطمه عليمراديان، راضيه صديقي، سكينه تيرناز   با نظارت محمدرضا رحيمي،‌اختر حكمت

1395، 68 صفحه، 80/000 ريال

مهارت هاي خودآگاهي
مهارت همدلي
مهارت ارتباطي
مهارت احساسات

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram