عشق و شباب و رندي : مجموعه خاطرات اسير 5442

سيد حسين فرمي باف

1395، 221صفحه، 70/000 ريال

اين كتاب حاوي خاطرات دوران اسارت جانباز سرافراز جناب آقاي سيد حسين فرمي باف است

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram