چكيده مقالات دومين همايش ملي كاربرد مدل هاي پيشرفته تحليل فضايي(سنجش از دور و GIS ) در آمايش سرزمين

گردآوري: دكتر سيد علي المدرسي، دكتر علي سركارگر اردكاني

160  صفحه     1396    رايگان

اين كتاب حاوي مجموعه اي از مقالات ارائه شده در دومين همايش ملي كاربرد مدل هاي پيشرفته تحليل فضايي(سنجش از دور و GIS ) در آمايش سرزمين است

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram