آموزش فرآيند توليد پاي افزار پارچه اي

تاليف: ابوالفضل داودي،‌زهرا نيكوئي

90 صفحه    1395   15/000 تومان

اين كتاب مراحل ساخت پاي افزار پارچه اي را نشان مي دهد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram