چكيده مقالات دومين همايش ملي كاربرد مدل هاي پيشرفته تحليلي فضايي(سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين

گردآوري دكتر سيد علي المدرسي، علي سركارگر اردكاني

161 صفحه     رايگان      1395

اين كتاب حاوي چكيده مقالات رايگان ارائه شده به چكيده مقالات دومين همايش ملي كاربرد مدل هاي پيشرفته تحليلي فضايي(سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين مب باشد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram