والیبال و آشنایی با مفاهیم آن

تالیف مرجان میرجلیلی، فیروزه جلیلی، محمدحسن صادق زاده

82صفحه، 13/000 تومان، 92

تاریخچه پیدایش ورزش والیبال
قوانین و مقررات وسایل بازی
قوانین و مقررات ورزش والیبال
مهارت های ورزش والیبال
نکنیک ساعد
تکنیک آبشار
آسیب های رایج در والیبال
مهارت های تدافعیصفحه

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram