آزمایشگاه میکروب شناسی همراه با نكات ایمنی و كشت باكتری‌های خاص و پرنیاز جلد اول

تاليف و ترجمه: روحا کسرای کرمانشاهی- محمد جواد کاظمی- مرضیه طاهر زاده
1389 520 صفحه 7000 تومان

 بررسی مورفولوژی باکتری‌ها از طریق روش‌های رنگ آمیزی
 روش‌های کشت و تهیه محیط‌های کشت میکروبی
 فعالیت بیو شیمیایی باکتری‌ها
 شناسایی عمومی باکتری‌های مجهول
 تأثیر فاکتور‌های محیطی بررشد میکرو ارگانیسم‌ها
 میکروب شناسی محیطی و مواد غذایي
 میکروب شناسی پزشکی
 ژنتیک وژنومیک میکروبی

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram