آشنايي با رشته‌ها و گرايش‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد (و نگاهي به حوزه معاونت آموزشي)

تدوين: دكتر محمد ميرجليلي
1389 138 صفحه رايگان

 معرفي بنيانگذار دانشگاه، تاريخچه و ‌افتخارات دانشگاه
 آشنايي با حوزه معاونت آموزشي و چشم‌انداز حوزه معاونت آموزشي
 معرفي ساير حوزه‌هاي معاونت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
 (معاونت اداري و مالي، معاونت پژوهش و فناوري، معاونت دانشجويي، معاونت عمراني)
 آشنايي با ادارات حوزه معاونت آموزشي
 معرفي دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشي دانشگاه
 آشنايي با معاونت سما و آموزشکده فني و حرفه‌اي سما واحد يزد

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram