اصول و ضوابط طراحي معماري قرارگاه آموزشي كودكان

مؤلف: مهندس اكرم السادات خيرالسادات
1393 170 صفحه

15000

 روانشناسي و معماري
 كودكي، نيازهاي كودكان، انواع بازي، ‌عوامل مؤثر در بازي
 قرارگاه آموزشي كودكان
 بررسي مصداق طراحي
 مفاهيم نقاشي كودكان، نقاشي اجزاي بدن انسان و اشياء
 نقاشي گروهي از بچه‌هاي هم سن و سال
 نظريه‌هاي روانشناسي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram