آموزش تنيس روي ميز ( تربيت بدني عمومي و دانشجويان تربيت بدني)

مولفان: محمدحسن صادق‌زاده، محمدرضا نسيم‌سبحان- مهدي مقامي
1389 72 صفحه 1500 تومان

 تاريخچه تنيس روي ميز
 قوانين و مقررات بازي تنيس روي ميز
 وسايل مورد استفاده در تنيس روي ميز
 مسابقه تنيس روي ميز

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram