آموزش سریع و آسان بهینه سازی با الگوریتم‌های GA,PSO,MPSO

مؤلف: مهندس سعید فاطمی، دكتر حمیدرضا اكبری
مهندس ‌شهاب پورصفری
1394 136 صفحه 9000 تومان

 

 روش‌های بهینه‌سازی
 توضیح مسايل کوله پشتی، فروشنده دوره گرد و پیوسته
 الگوریتم ژنتیك
 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)
 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند جمعیتی(MPSO)
 الگوریتم روش دسته ذرات بهینه یاب

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram