انتقال انرژی در مقیاس نانو جلد اول

ترجمه و گردآوری: دكتر ‌سید امیر عباس علومی
1386
133 صفحه 1500تومان

 گرما چیست و چگونه انتقال می یابد، هدایت حرارتی
 نانو فناوری چیست، نانوفناوری، كاربردهای نانو فناوری
 مقدمه‌ای بر مكانیك كوانتوم، دوگانگی موج- ذره
 حل معادله شرودینگر به روش جدایی متغیرها
 مقدمه‌ای بر فیزیك حالت جامد، ‌سطوح انرژی در جامدات
 ترمودینامیك آماری، انرژی درونی و گرمای ویژه
 انتقال انرژی توسط امواج الكترومغناطیسی
 امواج آكوستیك، پخش امواج در فیلم نازك
 روش انتقال ماتریس، نانو ساختارها، حفره‌های كوانتومی

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram