اینترنت

مولف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1391 36 صفحه 5500 تومان

 آشنایی با مفهوم شبكه و اینترنت
 آشنایی با ISP و مفهوم مرورگر
 آشنایی با مفهوم پست الكترونیك
 ایجاد صندوق پستی در یاهو
 باز كردن فایل ارسال شده با نامه
 پاسخ دادن به نامه دریافت شده
 آشنایی با دفترچه تلفن در ایمیل
 آشنایی با هایپرلینگ

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram