بافت شناسی جامع گارتنر

مترجمین: محسن مسلم، زهره مظاهری، دكتر فاطمه پی
1390 586 صفحه 20000 تومان

 مقدمه‌ای بر بافت‌شناسی و تكنیك‌های بافتی
 سیتوپلاسم، هسته، ماتریكس خارج سلولی
 اپی تلیوم و غدد، بافت همبند غضروف و استخوان
 عضله، بافت عصبی، خون یك مایع قلیایی
 سیستم گردش خون- سیستم لنفاوی، سیستم درون ریز
 دستگاه پوششی، ‌سیستم تنفسی، دستگاه گوارش و غدد
 دستگاه ادراری، سیستم تناسلی مرد و زن، حس‌های ویژه

 

محتوای بیشتر در این بخش: « اینترنت بافندگی »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram