پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان

مؤلف: نیره سلمانی
1388 360صفحه 4500تومان


 مفهوم پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
 اعضاء ‌تولید مثل، سیكل تخمدانی، تشخیص حاملگی
 فیزیولوژی و مراقبت‌های دوران بارداری
 ناراحتی‌های شایع دوران بارداری
 ژنتیك و مشاوره ژنتیكی
 زایمان طبیعی، روش‌های كاهش درد در طی زایمان طبیعی
 دوره بعد از زایمان، ‌نوزاد طبیعی، ‌تغذیه با شیر مادر

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram