پروژه هاي كاربردي GIS پيشرفته (كاربرد GIS در مديريت شهري)

تاليف: مهندس ميثم شهبازي،دكتر سيد علي المدرسي
محسن دادخواه
1394 258 صفحه 13000 تومان


- مقدمه اي بر GIS
- آشنايي با ArcCatalog
- آشنايي با سيستم هاي تصوير
- آشنايي با نرم افزار ArcMap
- آماده سازي داده ها جهت ورود به GIS
- زمين مرجع كردن(Geoprocessing)
- آشنايي با داده هاي رستر و پردازش آن
- آشنايي با تحليل شبكه،‌آشنايي با Arc Scene

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram