تجهیز و راه اندازی کارگاه

مؤلف: مهندس سیدکاظم سیدابراهیمی
1385 183صفحه 2000 تومان

 مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ‌مدیریت منابع انسانی
 برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه
 اداره و سازمان، شرکت‌های پیمانکاری
 مناقصه و انتخاب پیمانکار، پیمان و عقد قرارداد
 بیمه مسئولیت عملیات و ساختمان
 تجهیز انواع کارگاه، تهیه و انباركردن مصالح و ماشین‌آلات مربوط به ایمنی كارگاه، هزینه‌های استهلاك، تجزیه و تحلیل عملیات
 نقشه و برداشت زمین، مشخصات نقشه، جزئیات زمین
 مدیریت کارگاه، وظایف مدیر، وظایف دیگر كاركنان
 حفاظت و ایمنی، ‌حادثه ناشی از كار، ‌دستور العمل‌های حفاظتی و ایمنی

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram