تجهیزات حرارتی و برودتی

مؤلفین: مهندس فرزاد فتحیان – مهندس داود حق جو
1390 169صفحه 4000تومان

 انواع رادیاتورها و دمنده‌ها، انواع كنوكتور، هواساز
 پمپ‌ها، کمپر سورها، الکترو موتورها
 اوپراتورها، کندانسورها، برج‌های خنک‌کن
 سختی گیر، فیلتر، آب‌شیرین‌کن
 سیستم‌های حرارت مرکزی، پكیج، ‌مشعل، سیستم آب داغ بسته
 مبرد‌ها، آمونیاك، خواص ایده آل برای یك مبرد
 تبرید با سیستم جذبی، كمپرسورهای بسته، شیرهای سرویس

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram