ترانزیستورهای اثر میدان نانولوله‌ی كربنی

تأليف: مهندس فخرالسادات رستگاری
1389 128 صفحه 3200 تومان

 فیزیك نانولوله كربنی، طبقه بندی و ویژگی‌های نانولوله‌ها
 طبقه‌بندی ترانزیستورهای نانولوله‌ی كربنی
 مكانیسم انتقال، جریان درین
 نانولوله‌ها و عملكرد ویژه
 طراحی CNFET كیت دوگانه جدید
 ترانزیستورهای اثر میدان نانولوله‌ی كربنی

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram