تكمیل فرآورده‌های نساجی و رنگرزی جلد دوم

نگارش: مرتضی سهی زاده ابیانه
1382 456 صفحه 1500 تومان

 مواد رنگین، تفاوت رنگ با مواد رنگین
 الیاف سلولزی
 الیاف حیوانی( پشم و ابریشم)
 الیاف ساختگی(مصنوعی)
 تكمیل فرآورده‌های نساجی
 اهمیّت آب و كاربرد آن در صنایع
 فهرست فرهنگ واژه‌های بیگانه كه در صنعت نساجی كاربرد دارند

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram