تكنولوژی تولید پوشاك جلد دوم

دكتر بهنام نمیرانیان
1388 176 صفحه 3500 تومان

 دسته‌بندی ماشین‌های دوخت
 ملزومات پوشاك، برچسب، گلدوزی، مارك، اتصال دهنده‌ها
 انواع لایی و فرآیند فیوزینگ
 انواع ماشین‌های فیوزینگ
 اتوی دستی، پرس بخار
 طبقه‌بندی پوشاك از نظر نوع و نیازمندی به پرس
 پرس و تكمیل پوشاك، تجهیزات و فرایند پرس، پلیسه دار كردن
 آماده‌سازی لباس برای فروش

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram