تکنولوژی تولید الیاف مصنوعی

تأليف: دکتر محمد میرجلیلی
1390 248 صفحه 6000 تومان

 تاریخچه‌ی تولید الیاف ساخت بشر
 فرآیند‌های تولید
 فرآیندهای ذوب ریسی
 فرآیندهای محلول ریسی(خشك ريسي- تر ريسي)
 کشش الیاف ذوب ریسی شده
 تثبیت حرارتی الیاف ترموپلاستیک

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram