چگونه به فرزند نوجوانم کمک کنم (ویژه‌ي والدین با فرزند 10تا 14ساله)

تأليف: نانسی پائولو
ترجمه و تطبیق: دکتر محمدحسین فلاح


1389 168 صفحه 3400 تومان
 موانع رفع شدنی
 ارتباط و اعتماد به نفس
 رسانه و مشارکت والد
 انگیزه‌ي ارزش
 والد مؤثر بودن
 استقلال
 دوستی‌ها
 مقطع متوسطه
 خواندن و مشکلات خواندن

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram