دستور كار آزمايشگاه فيزيك 1

تأليف: حجت امراللهي
1389 136 صفحه 3000 تومان


 كليات پردازش داده‌ها
 كار با نرم افزار اكسل Excel
 آشنايي با وسايل اندازه‌گيري
 تعيين گرماي ويژه مايعات به روش سردكردن
 تعيين گرماي نهان ذوب يخ و گرماي نهان تبخير آب
 معادل الكتريكي عدد ژول، ‌ماشين آتوود
 تعادل و برآيند نيروها،‌ گشتاورماند
 كشش سطحي مايعات
 اصطكاك، آونگ ساده، تحقيق قانون هوك
 مطالعه‌ی حركت پرتابي و برخورد الاستيك

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram