دستور كار آزمايشگاه فيزيك 2

تأليف: حجت امراللهي
1389 120 صفحه 2800 تومان

 مقدمه‌اي بر رسم نمودار و عوامل خطا
 آشنايي با وسايل اندازه‌گيري
 مطالعه‌ی رفتار خازن‌ها در مدار DC
 نوسان نماي كاتدي
 ساخت آمپرمتر و ولت‌متر با گالوانومتر
 اندازه‌گيري مقاومت دروني باطري و مقاومت دروني ولت‌متر عقربه‌اي
 بررسي مؤلفه‌ی افقي ميدان مغناطيسي زمين و آشنايي با ديود
 جريان متناوب در مدار R-L-C و پديده‌ی تشديد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram