راهنماي كامل مدیریت مالی(1) بر اساس تأليف دكتر مهدي تقوي

تأليف: مرضیه دهقانی زاده
1390 236 صفحه 5000 تومان


 ارزش زمانی پول  قیمت اوراق بهادار
 مخاطره و بازده هزینه‌ي سرمایه  بودجه‌بندی سرمایه ای
 مدیریت دارایی‌های جاری  تأمین مالی کوتاه مدت
 مدیریت سرمایه در گردش  بازارهای پول وسرمایه
 اجاره داریی‌ها  سهام عادی
 تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
 تأمین مالی میان مدت و بلند مدت
 بدهی بلندمدت و سهام ممتاز
 اوراق بهادار قابل تبدیل و حق خرید سهام
 تجزیه و تحلیل نقطه‌ي سر به سر و اندازه‌گیری اهرم مالی و عملیاتی

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram